درباره انرژی خورشیدی هوراند

  |  
اولین ساختمان پاک اداری تهران که نیروی برق مورد نیاز آن از انرژی خورشیدی تامین می گردد ، در تاریخ 26/9/88 توسط چند تن از مسئولان کشور افتتاح و از آن تاریخ تاکنون مورد بازدید گروه های مختلف مسئولان کشوری و لشگری قرار گرفته است .

در این ساختمان :

1. سامانه انرژی خورشیدی هوراند با ظرفیت 5.8 KW سالیانه به طور متوسط 10.5MWh تولید انرژی الکتریکی دارد. این میزان تولید از ورود 3.8 تن دی اکسید کربن(عامل اصلی گازهای گلخانه ای ) به جو زمین جلوگیری میکند .

2. با استفاده از تعویض قابها و لامپ های فلورسنت و CFL با لامپهای LED مصرف انرژی 75% کاهش یافت بنابرین مصرف انرژی از حدود 7200 کیلووات ساعت در سال به حدود 1800 کیلووات ساعت در سال کاهش یافته و از ورود 2.1 تن دی اکسید کربن به جو جلوگیری میشود.

3. با تغییر در سیستم روشنایی راه پله ها و پاگرد ها و مجهز کردن آنها به سیستم LED و سنسور، مصرف انرژی در سیستم روشنایی راه پله در مقایسه با سیستم کلید تایمردار و لامپهای هالوژن و کم مصرف به طور تقریبی 1/20 میشود ،این مسئله در ساختمان هوراند مصرف الکتریکی این بخش را از KWh1122درسال به 60KWh در سال کاهش میکند.و همین کاهش از ورود 425کیلوگرم گاز CO2به جو زمین جلوگیری می نماید.

chart chart chart chart chart


ساختمان سولار هوراند

Copyright 2007-2014. All right reserved